TÀI KHOẢN MÃ SỐ #10674


THÔNG TIN ACC

Danh sách 15 trang phục

Maloch Tiệc Hóa Trang
Kil'Groth Quang Vinh
Airi Thích Khách
Skud Quang Vinh
Zephys Oán Linh
Kil’Groth Cảnh Vệ Biển
Valhein Hoàng Tử Quạ
Valhein Quang Vinh
Ormarr Cựu Chiến Binh
Zuka Đại Phú Ông
Lữ Bố Kỵ Sĩ Âm Phủ
Krixi Công Chúa Bướm
Kriknak Bọ Cánh Bạc
Valhein Đại Công Tước
Violet Nữ Đặc Cảnh

Danh sách 18 tướng

Valhein
Triệu Vân
Krixi
Mina
Mganga
Taara
Toro
Veera
Violet
Gildur
Grakk
Kriknak
Natalya
Zuka
Arthur
Zill
Lữ Bố
Xeniel

Chi Tiết Bảng Ngọc

Thông tin túi đồ

 
 
Trở về Lưu Lại Acc

Acc Cùng Giá

Cập nhật SĐT

Bạn chưa cập nhật số điện thoại. Shop yêu cầu cập nhật sđt để dễ liên lạc với bạn khi cần.