TÀI KHOẢN MÃ SỐ #10664


THÔNG TIN ACC

Danh sách 8 trang phục

Max Găng Tay Vàng
Chaugnar Quang Vinh
Airi Thích Khách
Valhein Hoàng Tử Quạ
Valhein Quang Vinh
Điêu Thuyền Nữ Vương Anh Đào
Butterfly Thuỷ Thủ
Zephys Oán Linh

Danh sách 18 tướng

Valhein
Triệu Vân
Krixi
Veera
Mganga
Gildur
Taara
Toro
Kahlii
Tulen
Tel'Annas
Yorn
Arum
Điêu Thuyền
Arthur
Murad
Liliana
Natalya

Chi Tiết Bảng Ngọc

Thông tin túi đồ

 
 
Trở về Lưu Lại Acc

Acc Cùng Giá

Cập nhật SĐT

Bạn chưa cập nhật số điện thoại. Shop yêu cầu cập nhật sđt để dễ liên lạc với bạn khi cần.