TÀI KHOẢN MÃ SỐ #10498


THÔNG TIN ACC

Danh sách 6 trang phục

Airi Thích Khách
Kil'Groth Quang Vinh
Valhein Hoàng Tử Quạ
Lữ Bố Kỵ Sĩ Âm Phủ
Mganga Hề Cung Đình
Kriknak Bọ Cánh Bạc

Danh sách 19 tướng

Valhein
Triệu Vân
Krixi
Gildur
Mina
Toro
Veera
Yorn
Taara
Violet
Mganga
Kahlii
Natalya
Kil'Groth
Lauriel
Butterfly
Zuka
Kriknak
Aleister\

Chi Tiết Bảng Ngọc

Thông tin túi đồ

 
 
Trở về Lưu Lại Acc

Cập nhật SĐT

Bạn chưa cập nhật số điện thoại. Shop yêu cầu cập nhật sđt để dễ liên lạc với bạn khi cần.