TÀI KHOẢN MÃ SỐ #10439


THÔNG TIN ACC

Danh sách 15 trang phục

Max Găng Tay Vàng
Chaugnar Quang Vinh
Valhein Hoàng Tử Quạ
Valhein Quang Vinh
Triệu Vân Quang Vinh
Zephys Oán Linh
Butterfly Thuỷ Thủ
Rourke Cướp Biển Cà Ri
Taara Đại Tù Trưởng
Mganga Hề Cung Đình
Superman Chúa Tể Công Lý
Natalya Quý Cô Thủy Tề
Violet Nữ Đặc Cảnh
Zuka Đại Phú Ông
Yorn Thế Tử Nguyệt Tộc

Danh sách 21 tướng

Valhein
Triệu Vân
Veera
Taara
Mina
Krixi
Mganga
Toro
Natalya
Lữ Bố
Gildur
Superman
Kahlii
Violet
Zuka
Slimz
Điêu Thuyền
Yorn
Murad
Wisp
Aleister

Chi Tiết Bảng Ngọc

Thông tin túi đồ

 
 
Trở về Lưu Lại Acc

Acc Cùng Giá

Cập nhật SĐT

Bạn chưa cập nhật số điện thoại. Shop yêu cầu cập nhật sđt để dễ liên lạc với bạn khi cần.